نویسنده = لاله لاجوردی
شناخت مهارت های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی: تحقیق کیفی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 83-89

10.22037/jrm.2018.110973.1665

سمیه زمانیان جهرمی؛ نرگس شفارودی؛ لاله لاجوردی


بررسی تاثیر دریافت بازخورد بینایی از طریق آئینه در نتایج باز آموزی حسی پس از ترمیم اعصاب مدین/ اولنار در اندام فوقانی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 84-94

10.22037/jrm.2016.1100205

فرزانه صابری؛ لاله لاجوردی؛ لیلا میرزایی؛ حسینعلی عبدالرزاقی؛ سعیده سلطانی


آیا دریافت بازخورد بینایی بوسیله آئینه می تواند نتایج حرکتی پس از ترمیم عصب را بهبود بخشد؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 76-85

10.22037/jrm.2016.1100320

سعیده سلطانی؛ لاله لاجوردی؛ لیلا میرزایی؛ حسینعلی عبدالرزاقی؛ فرزانه صابری