نویسنده = ���������� ���������� ����������
طراحی ابزار سنجش نیاز به خدمات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 148-157

10.22037/jrm.2018.110884.1594

حسن بابایی؛ نیکتا حاتمی زاده؛ سمانه حسین زاده؛ سعیده مهرکیان


ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتلا به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم سال 1391 در مشهد

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2016.1100171

هدا حسینیان؛ نیکتا حاتمی زاده؛ روشنک وامقی؛ عنایت ا... بخشی