نویسنده = مرضیه پشم دار فرد
پیش بینی تاب آوری سالمندان شهر تهران بر اساس جهت گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22037/sjrm.2023.117205.3210

پرنیان امدادی؛ مرضیه پشم دار فرد؛ مهدی منوچهری؛ کوثر شکری؛ مهدی رضایی


بکارگیری مدل اکولوژی کارکرد انسان در بیماری آتروفی عضلانی- نخاعی: یک مطالعه ی موردی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 298-305

10.22037/jrm.2017.1100327

مرضیه پشم دار فرد؛ مالک امینی؛ نرگس شفارودی