نویسنده = عبدااله موسوی
مقایسه تاثیر توجه تقسیم شده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 157-164

10.22037/jrm.2017.110056.1034

مریم حیدری؛ یونس لطفی؛ عبدالله موسوی؛ میترا رضاپور؛ عنایت الله بخشی


ارتباط بین شناخت و نقص شناختی ملایم و دستگاه عصبی- شنوایی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 230-238

10.22037/jrm.2017.1100344

عبدالله موسوی؛ ایوب ولدبیگی؛ رسول پناهی


تاثیر مواجهه با محیط تحت تقویت شده آکوستیک بر دستگاه شنوایی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 210-225

10.22037/jrm.2017.1100249

عبدالله موسوی؛ نگین صالحی؛ لیلا فرجی


بررسی اثرات کوتاه مدت نویز بر مسیرهای شنوایی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 226-237

10.22037/jrm.2016.1100404

عبدالله موسوی؛ مرضیه امیری؛ لیلا فرجی


بررسی مقایسه ای شنوایی دایکوتیک در سالمندان و جوانان با استفاده از آزمون اعداد دایکوتیک

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 133-141

10.22037/jrm.2015.1100169

میترا رضاپور؛ یونس لطفی؛ عبدالله موسوی؛ احمدرضا ناظری؛ عنایت الله بخشی


اختلالات پردازش شنوایی در سالمندان

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 58-66

10.22037/jrm.2014.1100126

احمد رضا ناظری؛ یونس لطفی؛ عبدالله موسوی؛ فرزانه ضمیری؛ مریم دلفی


توانمندی مولکول هیدروژن در کاربردهای پیشگیری و درمانی در کم شنوایی ناشی از نویز

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 55-66

10.22037/jrm.2013.1100134

عبدالله موسوی؛ فرشته باقری؛ حمید رمضانی فرخانی