نویسنده = ������������ ��������
کاردرمانی در سندروم پرادر ویلی - گزارش یک مورد

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 170-175

10.22037/jrm.2015.1100038

ناصر حوایی؛ مهسا محمدزاده؛ ماندانا رضایی


مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج‌مغزی و سالم

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 99-106

10.22037/jrm.2015.1100013

ناصر حوایی؛ علی رحمانی؛ احمد محمدی؛ ماندانا رضایی