نویسنده = ������������ ��������������
طراحی سیستم افتراق دهنده دقیق کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی از کودکان با اختلال رفتار مقابله‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 90-98

10.22037/jrm.2015.1100012

مونا دلاوریان؛ الهه نایبی؛ پروین دیباج ‌نیا؛ غلامعلی افروز؛ شهریار غریب‌زاده؛ فرزاد توحیدخواه