نویسنده = ������������ ����������
بررسی تأثیر تمرینات ذهنی بر میزان فعالیت عضلات شانه

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-11

10.22037/jrm.2012.1100039

خسرو خادمی کلانتری؛ نسرین داودی